Home » Posts tagged 'gemeente ameland'

Tagarchief: gemeente ameland

Advertenties

De meerwaarde van een toeristisch netwerk

Ik kreeg de vraag om eens aan te geven wat de meerwaarde, voor mij en voor mijn werkgever, is dat ik (actief) lid ben van TRAM (Toeristische en Recreatieve Aanjagers en Managers). Die uitdaging ga ik graag aan. Al schrijvend dacht ik, dit kan mooi op mijn blog, de boodschap staat in de laatste alinea.

TRAM is een netwerk van mensen actief in de recreatie en toerisme sector in Vlaanderen en Nederland. Vier keer per jaar organiseert één van de leden een bijeenkomst over een actueel thema. Deze bijeenkomsten beginnen meestal met een voorstel rondje langs de aanwezigen waarbij een ieder zijn belangrijkste project van dit moment kort toelicht. Dit voorstel rondje loopt wel eens uit de hand doordat sommige projecten zó interessant zijn dat er hele discussies over ontstaan. Na deze ronde gaan we aan de slag met een thema, vaak zijn er gastsprekers. Ook bezoeken we vaak een recreatiebedrijf. Discussies met de ondernemers zijn vaak erg leuk, diepgaand en scherp. Je ontvangt TRAM niet om alleen maar positieve feedback te krijgen. Ondernemers ervaren het bezoek van TRAM geregeld als leerzaam.

Jaarlijks hebben we twee reguliere bijeenkomsten, één tweedaagse en één namiddag bijeenkomst.  Bij de laatste nodigen we een prominente spreker uit, het is een laagdrempelige bijeenkomst. In 2011 werd het Europees Toerisme beleid toegelicht met nadruk op de komende subsidieprogramma´s. In 2012 waren we te gast op het mediapark in Hilversum waar we ingewijd werden in de wereld van serious games. Tijdens de andere bijeenkomsten de afgelopen tijd hebben we onder andere de volgende thema´s behandeld:

 • De toekomst van Destination managment, de VVV van de toekomst?
 • Ervaringen en kansen voor een Werelderfgoed
 • Stimuleren van startende bedrijven
 • Keurmerken voor duurzaamheid in toerisme
 • Quickscan Opleidingsprofiel voor sport, leisure and management (HBO)
 • Quickscan kansen Floriade in de regio eindhoven
 • Streekproducten
 • Mobiele media (layer)

Een keer in de drie jaar gaan de leden van TRAM op studiereis naar het buitenland, de andere jaren sparen we daarvoor. In 2011 zijn we naar Zurich geweest. Ondanks de crisis booming. We hebben daar onder andere het Kuoni Future lab mogen bezoeken waar Remo Masala ons liet zien waar hij allemaal mee bezig is, het reisbureau van de toekomst. Maar ook Zurich toerisme waar ondernemers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de promotie van de stad door een vrijwillige (en aanzienlijke) toeristenbelasting. Dat was een bezoek dat je perspectief weer eens helemaal op de kop zette.

TRAM heeft ongeveer 50 leden bestaande waaronder: onderzoekers, opleiders, beleidsmedewerkers, ondernemers, destinatie marketeers, VVV directeuren en productontwikkelaars.

Waar zit de meerwaarde in? De meerwaarde is groot:

 • Een uitgebreid en divers netwerk in Nederland en Vlaanderen;
 • Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen
 • Bezoeken aan bedrijven die voorop lopen in ontwikkeling
 • Diepgaande kennis van de gekozen onderwerpen
 • Internetplatform voor discussie over actuele ontwikkeling
 • inspiratie

Uiteindelijk dragen alle ervaringen bij aan het vormen van je professionele persoonlijkheid en kennis. Het beïnvloedt de adviezen die je geeft en bepaalt mede je houding ten opzichte van ondernemers, VVV’s en marketingorganisaties.

TRAM of een cursus, Ik kan geen enkele cursus bedenken die mij net zoveel kan brengen als het lidmaatschap van TRAM. Het is bijscholing door vakgenoten, beter is er niet en je kunt zelf ook nog onderwerpen inbrengen. Het lidmaatschap is een stuk goedkoper dan een cursus. Dus de meerwaarde voor mijzelf? Ik word er een beter toerisme professional van. Mijn werkgever profiteert daarvan en is ook nog eens goedkoper uit! Eigenlijk zou elke toerisme professional lid moeten zijn van TRAM of een vergelijkbaar netwerk, maar geldt dat ook niet voor andere disciplines?

meer informatie klik hier voor linkedin of  ga naar de TRAM site

Advertenties

Waddenzee Werelderfgoed, de eerste maand(en)

Ik ben nu bijna twee maanden aan de slag als aanjager Waddenzee Werelderfgoed. Ik doe dit 18 uur per week, voor een ambtenaar is dat een halve baan. de rest van de tijd ben ik nog gewoon in dienst van de gemeente Ameland als beleidsmedewerker.

Het is bemoedigend om te zien hoeveel enthousiasme er is om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is het ook duidelijk waarom er nog maar weinig te zien is in het Nederlandse Waddengebied. Er zijn zoveel actoren, allemaal met een eigen snelheid, eigen ideeën en,niet onbelangrijk eigen financiering. Eenheid creëren en verbinden zijn dan ook de kernwoorden op dit moment. Tegelijkertijd zie ik dat veel actoren vooral aan de slag willen. Vrijdag sprak ik met een gemeente die liefst de volgende week de welkomsborden wil plaatsen.

Deze eerste periode heb ik vooral gebruikt om met de actoren in gesprek te komen. maar ik heb nog lang niet iedereen gesproken, ik richt me nu vooral op de overkoepelende organisaties. Ik hoop binnenkort ook echt met de ondernemers in gesprek te kunnen gaan. Erg leuk ws om te ontdekken dat de Waddenvereniging ook in gesprek gaat met ondernemers om te kijken wat voor kansen ze zien met het werelderfgoed. Samenwerken is een kans!

Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

 • plaatsen van welkomsborden
 • plaatsen van informatiezuilen
 • de werelderfgoed estafette door de waddenzeegemeenten starten (vrijdag in Ferwerd is de opening!)
 • duidelijkheid krijgen over de beschikbare producten en de geldstromen

 

In een volgend blog ga ik hier verder op in. Als je vragen hebt over Waddenzee  Werelderfgoed en de mogelijkheden, schroom dan niet om contact op te nemen om s.dehaan@waddenzee.nl